Arbeidsrettede tiltak i barnehagen

Barnehagen vår er en del av A2G Gruppen AS. Her kan du lese mer om arbeidsrettede tiltak hos oss.


A2G er Hordalands største arbeidsmarkedsbedrift og gjennom tett samarbeid med NAV tilbyr vi arbeidsavklaring, arbeidspraksis og kvalifisering innenfor en rekke arbeidsområder, som bla. kontor/administrasjon, barnehage, logistikk, mekanisk, bygg, kantine, media og kommunikasjon og profilering. Vi kan også tilby avklaring, arbeidstrening og kompetansebygging innenfor ønsket arbeidsfelt eksternt i det ordinære arbeidslivet, med tett oppfølging fra oss.

I praksis vil det si at barnehagen, til en hver tid, har inne personale i ulike arbeidsrettede tiltak, i tillegg til fast ordinær bemanning.

For mer informasjon om A2G, se www.a2g.no