Betalingssatser

Vi følger nasjonal makspris for barnehager. Makspris per heldagsplass (45 timer/u): Fra 01.08.2022 er maksprisen kr. 3.000,-

Barnehagen følger Bergen kommunes satser for søskenmoderasjon:  

  • for det 1. barnet må det betales vanlig pris
  • for barn nr. 2 får en 30% søskenmoderasjon
  • for barn nr. 3 og flere får en 100% søskenmoderasjon fra 1.8.23.

Betaling skjer forskuddsvis den 1. i hver måned. Barnehageåret er fra 1. august til 31. juli. Juli er betalingsfri måned.

Kostpenger i A2G barnehage per heldagsplass er 470,- per måned.

Barnehagen dekker da alle måltider. Hver avdeling har eget kjøkken, og vi serverer frokost, lunsj og frukt/brødmåltid. Barnehagen har fokus på et sunt og variert kosthold, og vi lager varm lunsj inntil flere dager i uken.