Avdelinger i A2G barnehage

Våre avdelinger er Nordvest og Sørøst, som holder til i Blådalen 37 + Bris og Storm som holder til i Blådalen 35. Barnehagens administrasjon holder til i Blådalen 35 sammen med øvrig ledelse i A2G.

 

På hver avdeling jobber det tre pedagoger, i tillegg til pedagogiske medarbeidere.

Avdelingene våre er delt inn i to mindre grupper, med barn fra 0-3 år, og fra 3-6 år. Vi har faste voksne sammen med hver gruppe.

  

 

Du finner mer informasjon om hver avdeling i årsplanen vår, under fanen Viktige dokumenter.

Hver torsdag samles førskolebarna til felles førskolegruppe. Vi har ulike prosjekter gjennom året, med fokus på at barna skal skape gode relasjoner til hverandre. Det er viktig for oss at barna som skal begynne på samme skole, får oppleve å være mye sammen i førskolegruppen.