BAKEMESTER HAREPUS 24.8.17

Bakermester Harepus dukket plutselig opp. Et tema som virkelig engasjerer både store og små! Det er pyntet rundt om på avdelingene og ulike aktiviteter er i gang: sang, fortelling, dramatisering og forming :)