Barn i bevegelse

Ut på tur!

Gjennom hele barnehageåret har vi hatt "Barn i bevegelse" som en rød tråd i arbeidet vårt. Dette har vært, og er, veldig givende både for store og små. Vi er veldig heldige som har fine skogs og turområder like ved barnehagen vår, som vi bruker flittig.

Bildet er fra en av flere turer avdeling Nordvest har hatt til Rollandsfjellet dette barnehageåret.