Si din mening om A2G barnehage

Foresatte til alle barn i barnehage, SFO og skole blir invitert til å bli med på en brukerundersøkelse. I perioden 22.februar til 13.mars kan du si din mening om forskjellige forhold ved barnehagen.

Alle foresatte som er registrert med epostadresse vil i løpet av mandag 22. februar motta et elektronisk spørreskjema som kan besvares på språkene norsk, engelsk, polsk, somali, russisk og arabisk. Har du flere barn, må du svare for hvert av dem. Husk å sjekke alle epostmapper, i tilfelle eposten har havnet i spamfilteret.

Hvis du ikke har tilgang til epost, vil barnehagen hjelpe deg slik at du får svart gjennom et eget brev med påloggingsinformasjon.

Formålet med brukerundersøkelsene er å få tilbakemelding fra foreldrene om deres opplevelser og erfaringer med barnehagen.

Dere vil få spørsmål om personalet i barnehagen, barnehagens tilrettelegging av barnets lek og læring, språk, relasjoner, barnets- og foreldres medvirkning og temaet Danning og inkluderende fellesskap.