Planleggingsdag 05.02 2016

Fredag 5. februar hadde personalet i barnehagen planleggingsdag. Temaet for dagen var "Mestre med kroppen"

Det overordnede temaet for barnehageåret 2015/16 i A2G barnehage er barn i bevegelse. I denne sammenheng holdt fyseoterapeut Denise Coyle og ergoterapeut Bente-Iren Nyland et kurs for oss, med temaet "mestre med kroppen".

Hovedfokus i kurset var:

  • Fysisk aktivitet og helse

  • Tilrettelegging av inne- og uteaktiviteter for å fremme grovmotorisk utvikling, kondisjon og mestring.

  • Håndmotorisk utvikling og aktiviteter med spesiell vekt på skriveforberedende trening.  

 

Vi ser frem til en spennende vår med mye fysisk aktivitet, mestring og glede! :-)