Hovedopptak

Frist for å søke om barnehageplass ved hovedopptaket er 1. mars! Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig barnehageprat, eller for å avtale et besøk ved en av våre avdelinger. Velkommen.