Fantastiske naturopplevelser...

...gjør oss glad i naturen. Det man er glad i vil man verne om 💖 Begynnende naturvern starter i barnehagen 💚🌹🌳🐞 med bla. kildesortering. Skjekk byen som lages av ting vi ellers ville kastet!