Ivrige barnehender hjelper...

...til med ekstra renhold av lekene i disse tider.🙌💦💛