A2G frilufts-barnehage:

Aktiv hverdag for liten og stor. Bli kjent med egen kropp og hvordan den oppleves i både grov og fin motoriske handlinger. Sosial, motorisk, kognitiv og språklig utvikling i lek og samspill. 😊🤸‍♀️💛